Skoči na vsebino

Ključni dokumenti zelene sheme

Več informacij o priključitvi občine v shemo

Sklep o imenovanju zelenega koordinatorja in zelene ekipe

Nov sklep o imenovanju zelenega koordinatorja in zelene ekipe

Sprejem Etičnega kodeksa v turizmu

Etični kodeks v turizmu

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021

Poročilo o kazalnikih turistične destinacije

Izvedene aktivnosti v letu 2018

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Kanal ob Soči 2019-2021,

Sklep o potrditvi akcijskega načrta na občinski seji, 26.9.2019

Podpisan dogovor o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah

Strategija razvoja in trzenja turizma Doline Soce.pdf

Priporočila za zeleno pot občine Kanal ob Soči kot turistične mikrodestinacije.pdf

Načrt zaščite in reševanja.doc

Nacrt ZIR ob pojavu epidemije.docx

Načrt integritete Občine Kanal ob Soči.pdf

Sklep o imenovanju skrbnika načrta integritete.pdf

Dogovor o spodbujanju zmanjsanja uporabe plasticnega-pribora v slovenskih-obcinah.pdf

Zelena politika slovenskega turizma občina Kanal ob Soči.pdf

Zelena politika - Pizzerija Vinazza.pdf

Razvojni načrt skupnosti Julijske Alpe.pdf

Vabila na delavnice Priprava strategije občine Kanal ob Soči 2021 - 2030.pdf

Vabilo na posvet Spodbujanje turističnih ponudnikov za razvoj trajnostnih modelov - .pdf

ZKG_Prirocnik-za-koncne-uporabnike_Manj_je_vec_.pdf

Trajnostno poročilo občina Kanal ob Soči .pdf

Sustainable report of destination Kanal ob Soči .pdf

Vizija destinacije Dolina Soče 2025+

Regijska celostna prometna strategija JULIJSKE ALPE.pdf

Seznam znakov, ki jih priznava zelena shema slovenskega turizma.pdf

Odgovorni potovalni standardi slovenskega turizma.pdf

Akcijski načrt občine Kanal ob Soči za obdobje 2022 - 2025