Skoči na vsebino

Usmeritve za trajnostni razvoj občine Kanal ob Soči

Nasveti za varčevanje z vodo

Ravnanje z odpadki

Bivam trajnostno

SKUPAJ ZA ZELENO PRIHODNOST - najem e-avtomobila, na strani 5

Ozaveščanje mladih o nevarnosti azbesta

Odprtje vodovoda Vrhavč in Okroglo

Oskrba s pitno vodo

Očistimo okolje - vseslovenska čistilna akcija, 15.9.2018

Ravnanje z odpadki in odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode

Učinkovita raba energije

Nov zbirni center Anhovo, avgust 2018

Etični kodeks v turizmuPodpisani etični kodeks s strani županje in ponudnikov lastnikov v občini.pdf

Odlok o turističnem vodenju na turističnem območju Smaragdne poti

Strategija razvoja in trženja turizma Doline Soče 2025+, Priporočila za zeleno pot občine Kanal ob Soči kot turistične mikrodestinacije

Odlok o ustanovitvi Zavoda za zeleni razvoj Soške doline.PDF

Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal.PDF

Delavnice za pripravo strategije občine Kanal ob Soči 2022 -2030.PDF

Zeleni dan v dolini Soče, vabilo na čistilno akcijo.pdf

Vabilo na otvoritev kolesarske ture Juliana Bike.pdf

Evropski teden mobilnosti.pdf

Ureditev brežine v Parku miru Kanal.pdf

Vabilo na čistilno akcijo, KS Ročinj-Doblar, marec 2022.pdf

Vabilo na čistilno akcijo, Dom pod Ježo, marec 2022.pdf

Otvoritev novega vodovoda v Zavrhu.pdf

Poročilo o zelenih - trajnostnih kazalnikih turistične destinacije Kanal ob Soči.pdf

Vabilo_Posvet o razvoju podezelja_Pametne vasi_17.6.2022.pdf

Strategija občine Kanal ob Soči za obdobje 2022 - 2030

Akcija zbiranja nevarnih in kosovnih odpadkov iz gospodinjstev

Vabila na tematska srečanja v okviru projekta Life IP Care4climete po KS  v občini Kanal

Vodikov avtobus v Kanalu.pdf

Turneja vodikovega avtobusa v Kanalu, 17. 11. 2022

Vabilo na letno srečanje turističnih ponudnikov Doline Soče 

ZASADITEV DREVES NA TEMATSKI POTI DESKLE.pdf

Vabilo na predavanje: Kaj ovira boje za čisto in zdravo okolje

Vabila na tematske delavnice za razvoj podeželja

Vabilo na čistilno akcijo v Levpi, 11. 3. 2023  

Vabilo na čistilno akcijo v Kanalu, 18. 3. 2023

Vabilo na čistilno akcijo v Ročinju, 15. 4. 2023

Poročilo NIJZ o zdravju v občini Kanal ob Soči za leto 2023

Delavnica za pripravo strategije lokalnega razvoja v ribogojstvu in ribištvu na območju LASR Alpske reke

Vabilo na čistilno akcijo KS Deskle- Anhovo

Delavnica za pripravo strategije lokalnega razvoja do leta 2027

Akcija zbiranja in odstranjevanja nevarnih in kosovnih odpadkov iz gospodinjstev v občini Kanal ob Soči