Občina Kanal ob Soči - ZELENA DESTINACIJA

Občina Kanal ob Soči se je v letu 2018 vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma, skozi katero si želi pridobiti znak Slovenia Green Destination in se bo tako lahko na trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Več informacij o priključitvi občine v shemo

Sklep o imenovanju zelenega koordinatorja in zelene ekipe

Sprejem Etičnega kodeksa v turizmu

Etični kodeks v turizmu

Ekološki dolg človeštva zanamcem

Anketa za prebivalce občine Kanal ob Soči

Anketa za obiskovalce- SLO verzija

Anketa za obiskovalce - ANG verzija

Anketa za obiskovalce - ITA verzija

Anketa za turistično gospodarstvo

Posvet za ponudnike, 20.6.2018