Občina Kanal ob Soči - ZELENA DESTINACIJA

 

Občina Kanal ob Soči se je v letu 2018 vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma, skozi katero si želi pridobiti znak Slovenia Green Destination in se bo tako lahko na trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

SLO_destination_bronze

Ključni dokumenti Zelene sheme:

Več informacij o priključitvi občine v shemo

Sklep o imenovanju zelenega koordinatorja in zelene ekipe

Nov sklep o imenovanju zelenega koordinatorja in zelene ekipe

Sprejem Etičnega kodeksa v turizmu

Etični kodeks v turizmu

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021

Poročilo o kazalnikih turistične destinacije

Izvedene aktivnosti v letu 2018

Akcijski načrt ukrepov za spodbujanje trajnostnega razvoja turizma v občini Kanal ob Soči 2019-2021,

Sklep o potrditvi akcijskega načrta na občinski seji, 26.9.2019

Podpisan dogovor o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah

DOGOVOR o spodbujanju zmanjšanja uporabe plastičnega pribora v slovenskih občinah

Zelena politika slovenskega turizma občina Kanal ob Soči.pdf

Zelena politika - Pizzerija Vinazza.pdf

Razvojni načrt skupnosti Julijske Alpe.pdf

Vabila na delavnice Priprava strategije občine Kanal ob Soči 2021 - 2030.pdf

Vabilo na posvet Spodbujanje turističnih ponudnikov za razvoj trajnostnih modelov - .pdf

 

ANALIZE:

Analiza stanja

Analiza narave

Analiza kulturne dediščine

 

ANKETE in VPRAŠALNIKI:

Anketa za prebivalce občine Kanal ob Soči

Anketa za obiskovalce- SLO verzija

Anketa za obiskovalce - ANG verzija

Anketa za obiskovalce - ITA verzija

Anketa za turistično gospodarstvo

ANALIZA turistično gospodarstvo

Analiza prebivalci

Analiza obiskovalci

Spletni vprašalnik za pirpravo strategije razvoja turizma - december 2019

Ankete za prebivalce, obiskovalce in gospodarstvo 2021.docx

 

ZA PONUDNIKE TURISTIČNIH STORITEV:

Seznam znakov

Posvet za ponudnike, 20.6.2018

Merila za znak EU Marjetica

Kriteriji za znak ZELENI KLJUČ - GREEN KEY

Celostna grafična podoba (CPG)

Vabilo na ogled posnetka spletnega srečanja o trajnostnem turizmu.docx

Javno povabilo za pridobitev okoljskih znakov.docx

Prvi trajnostni znak v občini Kanal ob Soči

Delavnice Turizem up.pdf

Vabilo na usposabljanje - podjetniški dogodek Startup.pdf

Vabilo na delavnico Strategija razvoja in trženja turizma doline soče 2025.pdf

Razpis za pridobitev pravice do uporabe KBZ destinacija Dolina Soče.docx

 

USMERITVE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ OBČINE KANAL OB SOČI

Nasveti za varčevanje z vodo

Ravnanje z odpadki

Bivam trajnostno

SKUPAJ ZA ZELENO PRIHODNOST - najem e-avtomobila, na strani 5

Ozaveščanje mladih o nevarnosti azbesta

Odprtje vodovoda Vrhavč in Okroglo

Oskrba s pitno vodo

Očistimo okolje - vseslovenska čistilna akcija, 15.9.2018

Ravnanje z odpadki in odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode

Učinkovita raba energije

Nov zbirni center Anhovo, avgust 2018

Etični kodeks v turizmu, Podpisan etični kodeks s strani županje in ponudnikov nastanitev v občini

Strategija razvoja in trženja turizma Doline Soče 2025+, Priporočila za zeleno pot občine Kanal ob Soči kot turistične mikrodestinacije

Odlok o ustanovitvi Zavoda za zeleni razvoj Soške doline.PDF

Odlok o ustanovitvi Zavoda za turizem, kulturo, mladino in šport Kanal.PDF

Delavnice za pripravo strategije občine Kanal ob Soči 2022 -2030.PDF

Zeleni dan v dolini Soče, vabilo na čistilno akcijo.pdf

Vabilo na otvoritev kolesarske ture Juliana Bike.pdf

Evropski teden mobilnosti.pdf

Ureditev brežine v Parku miru Kanal.pdf

 

ZELENE ISKRICE za trajnostno bivanje:

Iskrice v angleškem jeziku

Iskrice v italijanskem jeziku

Iskrice v španskem jeziku

Iskrice v madžarskem jeziku

Iskrice v slovenskem jeziku

Iskrice v nemškem jeziku

Iskrice v nizozemskem jeziku

 

PODPIS ZELENE POLITIKE

Vabilo

Priloga: Zelena politika

Podpisana ZELENA POLITIKA

 

ZA PONUDNIKE NASTANITEV

Nov odlok o turistični in promocijski taksi v občini Kanal ob Soči 

Vabilo za webinar o pridobitvi znaka EU Marjetica

Vabilo na predstavitev programa Regiondo.docx

Delavnica za ponudnike nastanitev na območju Skupnosti Julijske Alpe, nov 2021.docx

Vabilo k podpisu Zaveze za izločanje plastike za enkratno uporabo iz slovenskega turizma 2. 12. 2021.docx

Vabilo na delavnico Kako postati sobodajalec delavnica.pdf

 

 

SKRB ZA STAREJŠE OBČANE

UMOVADNICA - DA NE POZABIM.pdf

Socialno zdravstvene storitve za starejše

Predstavitev Hiše dobre volje Deskle - letak

Otvoritev hiše dobre volje v Desklah, prispevek v Eko deželi

Otvorite hiše dobre volje v Desklah, prispevek v lokalnem časopisu Most

Prevozi za starejše - PROSTOFER

Delavnice za starejše občane, jesen 2021.pdf

 

SKRB ZA KULTURNO DEDIŠČINO

Izid monografije Zahodna Banjška planota, november 2018

Trg Kontrada : Občina je v letu 2017 pričela z obnovo trga Kontrada. Predmet projekta je bil poleg prenove tlaka, tudi prenova vseh obstoječih komunalnih vodov. Občina je v celoti obnovila meteorno in fekalno kanalizacijo, vodovod ter prestavila vse prostozračne električnih in telefonskih povezav pod zemljo. Na novo se je uredilo tudi osvetlitev starega trškega jedra s sodobno LED razsvetljavo. Posebno pozornost pa je namenila prenovi tlaka na trgu, kjer so uporabljeni soški prodniki v dveh barvnih tonih.

Kontrada in Kanal (16 of 17)

 

 

 

 

 

 

NAJ TRŠKO JEDRO 2019 - Moja dežela lepa in gostoljubna

Liški pustje- vpis v register nesnovne kulturne dediščine 3.6. 2020 .pdf

Pobuda za vpis v register nesnovne kulturne deiščine -kalski pust 14.5.2021.pdf

Zgibanka Pot miru - Kanal.pdf

Kulturna pot po Kanalu-SLO.pdf

 

SKRB ZA MLADE

AKTIVNI MLADI V OBČINI KANAL OB SOČI - projekt

Vsebina projekta

Vabilo za sodelovanje

Vabilo na srečanje - primer

_DSC0071

 

 

 

 

 

 

Strategija za mlade

Vabilo_delavnica_mladi_nov2021.docx.pdf

 

NARAVA

Invazivne rastline - video

Uradni zaznamek o ureditvi okolice korita Močila v Avčah, 2021.pdf

 

MEDIJSKE OBJAVE:

Delavnica za pripravo strategije razvoja in trženja turizma

Akcijski načrt in spletni vprašalnik za strategijo razvoja turizma

Kanal ob Soči, revija Navdih jesen 2019.pdf

Glasilo za občane, september 2020

Kanal ob Soči, revija Navdih, jesen 2020.pdf

Turistična sezona v občini Kanal ob Soči, Most december 2020

JULIANA TRAIL, Most december 2020

Liške maske, Goriška 17. 2. 2021.pdf

Lukčeva hiša, Goriška, 17.2.2021.pdf

Področje turizma v občini Kanal ob Soči, Most,marec 2021.pdf

Področje turizma v občini Kanal ob Soči,Most, junij 2021.pdf

Kolektivna blagovna znamka iz Doline Soče, Most, junij 2021.pdf

Aktiven odih v občini Kanal ob Soči, revija Navdih, poletje 2021.pdf

Zavod za zeleni razvoj, Most, junij 2021.pdf

Področje turizma v občini Kanal ob Soči, Most, september 2021.pdf

Delavnica H2O student na OŠ Kanal, Most, september 2021.pdf

Kalski bajer, Most, september 2021.pdf

Kolesarski poligon v Ložicah, Most, september 2021.pdf

Brezplačni prevozi za starejše, Most, september 2021.pdf

Skrb za starejše v občini Kanal, Most, september 2021.pdf

Juliana Trail, Primorske novice, 25.9.2021.pdf

Razstava v Lukčevi hiši, Goriška, 13.10.2021.pdf

Tematska pot Deskle,revija Navih, jesen 2021 .pdf

Področje socialae v občini Kanal, Most, december 2021.pdf

Področje turizma v občini Kanal, Most, december 2021.pdf

Vodooskrba v občini Kanal, Most, december 2021.pdf

Prva vodikova polnilnica, Most, december 2021.pdf

http://www.primorskival.si/novica.php?oid=16721&fbclid=IwAR3wY-W-DLWw1bFKCH4OvX4vRkyBcZfoXnNrTPEP2d6NAT0F-6u2nG-B_FA