Občina Kanal ob Soči - ZELENA DESTINACIJA

Občina Kanal ob Soči se je v letu 2018 vključila v Zeleno shemo slovenskega turizma, skozi katero si želi pridobiti znak Slovenia Green Destination in se bo tako lahko na trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Ključni dokumenti Zelene sheme:

Več informacij o priključitvi občine v shemo

Sklep o imenovanju zelenega koordinatorja in zelene ekipe

Sprejem Etičnega kodeksa v turizmu

Etični kodeks v turizmu

Strategija trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021 

ANKETE:

Anketa za prebivalce občine Kanal ob Soči

Anketa za obiskovalce- SLO verzija

Anketa za obiskovalce - ANG verzija

Anketa za obiskovalce - ITA verzija

Anketa za turistično gospodarstvo

 

ZA PONUDNIKE TURISTIČNIH STORITEV:

Pridobitev znakov za ZSST

Seznam znakov

Posvet za ponudnike, 20.6.2018

 

USMERITVE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ OBČINE KANAL OB SOČI

Nasveti za varčevanje z vodo

Ločevanje odpadkov

Ekološki dolg človeštva zanamcem

 

ZELENE ISKRICE za trajnostno bivanje:

Iskrice v angleškem jeziku

Iskrice v italijanskem jeziku

Iskrice v španskem jeziku

Iskrice v madžarskem jeziku

Iskrice v slovenskem jeziku

Iskrice v nemškem jeziku

Iskrice v nizozemskem jeziku