LIŠKE MASKE URADNO VPISANE V REGISTER NESNOVNE KULTURNE DEDIŠČINE

datum: 11.12.2020

kategorija: Novice

Liške maske, ki izvirajo iz Liga na Kanalskem Kolovratu, spadajo med tradicionalne pustne maske na Slovenskem in imajo velik etnološki in kulturni pomen. Ministrstvo za kulturo jih je 8. 12. 2020 dodalo v Register nesnovne kulturne dediščine, kar lahko preverite na naslednji povezavi:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/NESNOVNA/RNSD_SI/Rzd-02_00087.pdf

Liške maske, arhiv TIC Kanal

Fotografija: Nika Šimac