OBVESTILO O ZAČASNI SPLOŠNI OMEJITVI OZIROMA PREPOVEDI ZBIRANJA LJUDI V RS

datum: 09.07.2020

kategorija: Novice

Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji   Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če: - se zbira več kot deset ljudi ali - je zbiranje ljudi prepovedano z drugimi vladnimi odloki. Izjemoma je zbiranje dovoljeno, če se zbira več kot 10 ljudi, vendar največ do 50 ljudi in sklicatelj obvezno vodi seznam prisotnih ljudi z naslednjimi podatki: - ime in priimek udeležencev, - naslov stalnega prebivališča, - kontaktna telefonska številka, - kraj zbiranja (kraj, ulica in hišna številka ter podatek o tem ali gre za zaprt ali odprt prostor), - čas zbiranja (datum in čas začetka in konca zbiranja). Sklicatelj zbiranja ta seznam posreduje Nacionalnemu inštitutu za javno zdravje (NIJZ) na njihovo zahtevo. Če NIJZ v enem mesecu od dneva izvedbe zbiranja zahteve ne pošlje, sklicatelj seznam uniči. Več informacij na povezavi: https://www.gov.si/novice/2020-07-08-25-redna-seja-vlade-republike-slovenije/?fbclid=IwAR2I8fP4ML8LZBO2FdccAby3Jlu2NWri7o3GToGEVxAZJF_avp6tLP3tkzk