Krstenice

Pred tovarno v Anhovem zavijemo levo proti Krstenicam, kjer je na koncu vasi izvir dobre vode.