Skoči na vsebino

Zbiranje člankov za občinsko glasilo Most

datum: 01.06.2023

kategorija: Novice

Vabimo vas, da sodelujete pri soustvarjanju naslednje številke glasila Most. Prispevke in oglasna sporočila nam za 72. številko lahko pošljete najkasneje do četrtka, 8. 6. 2023.

Oddaja prispevkov poteka prek portala MojaObcina.si (dostop na povezavihttp://https://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci/) ali prek maila  urednistvo@glasilo-most.si

Če potrebujete pomoč se lahko obrnete tudi na člane uredniškega odbora – Irena Hočevar Križnič, irena.hocevar-kriznic@guest.arnes.si, Nina Levpušček Melinc, nina.melinc@gmail.com, Lijana Jurečič, jurecicl@gmail.com, Maja Kodelja Cenčič, kodmaja@gmail.com, Mojca Kofol, urednica, mojca.p.kofol@gmail.com.

Splošna navodila: zaželeno je, da so besedila čim krajša (dolga približno 2000 znakov brez presledkov ali približno pol strani v Wordu. V primeru predolgih besedil si uredniški odbor pridržuje pravico do krajšanja. Članki in fotografije morajo biti opremljeni z imenom avtorja. Fotografije morajo biti primerne kakovosti in resolucije ter opremljene s krajšim opisom. Uredniški odbor si skladno s programsko zasnovo in novinarskim kodeksom pridružuje pravico odločanja, kateri prispevki bodo objavljeni v glasilu Most in kateri ne.

 

Povezava na MOST: https://www.obcina-kanal.si/sl/za-obcane/glasilo-most/