Skoči na vsebino

Vabilo za vstop članov za vzpostavitev nove lokalne akcijske skupine za ribištvo (LASR)

datum: 25.03.2023

kategorija: Novice

Ustanavlja se LAS za ribištvo - vabljeni novi člani

 

V drugi polovici aprila bo pod okriljem Posoškega razvojnega centra ustanovljena nova lokalna akcijska skupina (LAS) za področje ribištva in ribogojstva. K članstvu poleg zainteresirane javnosti vabimo vse, ki se ukvarjate z:

  • ribištvom in ribogojstvom,
  • ohranjanjem in upravljanjem vodnih ekosistemov ter
  • ohranjanjem avtohtonega življa.

 

Nova lokalna akcijske skupina bo delovala na območju občin Bohinj, Bovec, Kanal ob Soči, Kobarid in Tolmin.

Vzpostavljeno partnerstvo bo, kot smo iz preteklosti vajeni že pri LAS Dolina Soče, delovala po načelu »od spodaj navzgor«, nepovratna sredstva pa se bodo med drugim črpala iz sredstev Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo (ESPRA). Članstvo v LAS je prostovoljno in dostopno vsem pod enakimi pogoji.

Vabljeni, da v novem programskem obdobju 2021–2027 skupaj z nami prispevate k razvoju lokalnega okolja!

 

Pristopna-izjava-za-clanstvo-v-lasr-20212027