Skoči na vsebino

Najava javnih razpisov za sofinanciranje kulturnih projektov.

datum: 02.03.2023

kategorija: Novice

V petek, 3. marca 2023, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti odpira dva javna razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov:  

1. Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki jih bo v letu 2023 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (PR-2023), bo odprt od 3. 3. 2023 do 3. 4. 2023. 

  Upravičene osebe po tem razpisu so: 

- kulturna društva in njihove zveze s statusom pravne osebe v Republiki Sloveniji;  

- krovne organizacije kulturnih društev avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah.  

  2. Javni dvoletni razpis za izbor kulturnih projektov vrhunskih skupin na področju zborovske in folklorne ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih bo v letih 2023 in 2024 sofinanciral Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (VPR-2023/2024), bo odprt od 3. 3. 2023 do 3. 4. 2023. 

Upravičene osebe po tem razpisu so: 

- kulturna društva, registrirana v Republiki Sloveniji, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. 

 Besedili obeh razpisov, vključno s pogoji in kriteriji, bosta objavljeni na spletni strani www.jskd.si z dnevom odprtja razpisov. 

 Vloge morajo biti oddane v elektronski in tiskani obliki na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana. Spletni naslov aplikacije za izpolnjevanje vlog je https://razpisi.jskd.si .

Čas oddaje vloge določa poštni žig priporočeno oddane tiskane vloge oz. čas prispetja tiskane vloge na sedež JSKD (za pošiljke, ki niso oddane priporočeno). Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki ali obratno, se šteje kot neoddana. 

 

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti 

Republic of Slovenia Public Fund for Cultural Activities 

W: www.jskd.si