Skoči na vsebino

Zbiranje člankov in oglasnih sporočil za občinsko glasilo Most

datum: 07.11.2022

kategorija: Novice

Spoštovani!

Vabimo vas, da sodelujete pri soustvarjanju naslednje številke glasila Most. Prispevke in oglasna sporočila nam za decembrsko številko lahko pošljete najkasneje do četrtka, 1. 12. 2022.

Prispevke za glasilo Most oddajamo preko spletnega portala MojaObcina.si 

Dostop na povezavi: https://www.mojaobcina.si/kanal-ob-soci/

Registracija računa na tem portalu je brezplačna, oddajanje prispevkov pa enostavno.

Splošna navodila: zaželeno je, da so teksti dolgi približno 2000 znakov oziroma približno pol strani v Wordu, če ni z odgovornim urednikom drugače dogovorjeno. V primeru predolgih člankov si uredniški odbor pridržuje pravico do krajšanja. Članki in fotografije morajo biti opremljeni z imenom avtorja. Fotografije morajo biti primerne kakovosti in resolucije, zaželeno je tudi, da so opremljene s krajšim opisom.

Uredniški odbor si pridružuje pravico odločanja, kateri prispevki bodo objavljeni v Mostu in kateri ne in pri tem upošteva programsko zasnovo in novinarski kodeks. Vsi korektni in ustrezno poslani prispevki pa bodo objavljeni na spletnem portalu Moja Občina.

E-mail uredniškega odbora je: urednistvo@glasilo-most.si in je namenjen izključno za komunikacijo z bralci in za dogovarjanje o prispevkih z odgovornim urednikom, ne pa za pošiljanje prispevkov v objavo! Za pošiljanje samih prispevkov uporabite portal Moja Občina.

Možnost oglaševanja: v vsaki številki Mosta lahko oglašujete in se na tak način predstavite občankam in občanom občine Kanal ob Soči. Vse informacije glede oglaševanja: Tina Testen Kumar, 040 475-676, tina.testen@gmail.com.

 

Uredniški odbor glasila Most