Skoči na vsebino

PONOVLJENI RAZPIS - Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem na Kanalskem Vrhu

datum: 05.09.2022

kategorija: Novice

Objavljamo PONOVLJENI RAZPIS za Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem na Kanalskem Vrhu.

Predmet oddaje v najem je poslovna stavba ID št. 2267-152 na Kanalskem Vrhu, na delu parcele št. 549 k.o. 2267 Bodrež. Neto tlorisna površina stavbe meri 121,88 m2 in uporabna površina meri 88,96 m2. Zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine z ID znakom: parcela 2267 549, so v celoti Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica.

Poslovni prostor se odda v najem za opravljanje gostinske dejavnosti, ki je v skladu s prostorskimi akti in je primerna glede na lokacijo in velikost poslovnega prostora. Najemnina znaša 50,00 EUR mesečno. Najemnina ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV).

Poslovni prostor se odda v najem za določen čas enega leta z možnostjo podaljšanja. Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki priporočeno ali dostavijo osebno v zapečateni pisemski ovojnici na naslov: Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, z obvezno oznako: »ponudba za najem poslovnega prostora na Kanalskem vrhu – ne odpiraj«.

Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika. Rok za oddajo ponudbe je do vključno 13. 9. 2022.    

Razpis