Skoči na vsebino

OBČINA KANAL OB SOČI PREJELA SREBRNI ZNAK SLOVENIA GREEN DESTINATION

datum: 17.05.2022

kategorija: Novice

Destinacija Kanal ob Soči je od leta 2018 vključena v Zeleno shemo slovenskega turizma, s katerim se zavezuje za trajnostno delovanje. V letu 2022 je morala pridobljeni znak obnoviti in po ocenjevanju trajnostnega delovanja v okviru Zelene sheme slovenskega turizma, ki je potekalo v drugi polovici marca, osvojila SREBRNI ZNAK SLOVENIA GREEN DESTINATION.

Zelena shema slovenskega turizma je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji, ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja ter zeleno ravnanje tudi promovira. Nosilec sheme je Slovenska turistična organizacija, ki v sodelovanju z akreditiranim preveriteljem, Zavodom Tovarno trajnostnega turizma Goodplace, na obdobja treh let izvaja presoje za pridobitev, vzdrževanje in obnovo znaka Slovenia Green Destination.

Destinacija Kanal ob Soči je dosegla povprečno oceno 8,3. Najboljši rezultat je destinacija prejela kategoriji Kultura & tradicija, kjer je dosegla najvišjo oceno (10), kar kaže na velike napore varovanja kulturne dediščine, ki je steber turistične ponudbe v destinaciji.

Visoko oceno je dobila tudi v kategoriji Narava in pokrajina (8,8), kar kaže na dobre temelje pri zagotavljanju ustreznih politik in ukrepov za varovanje in upravljanje naravnih in kulturnih virov. Višjo oceno je destinacija prejela še v kategoriji Družbena klima (8,2), kar odraža odgovoren pristop pri naslavljanju družbenih vplivov.

Napredek od pridobitve bronastega znaka Slovenia Green do srebrnega, je pomemben dosežek za destinacijo ter hkrati pokazatelj vloženega truda in angažiranosti številnih deležnikov, hkrati pa tudi velika spodbuda za nadaljnjo trajnostno delovanje destinacije.

SLO_destination_silver