Skoči na vsebino

Vabilo na predavanja Trajnostno naprej v turistično sezono

datum: 04.05.2022

kategorija: Novice

Vabljeni na sklop treh predavanj Trajnostno naprej v turistično sezono 

Niz treh spletnih predavanj za turistične ponudnike, ki vam bodo olajšali oziroma pojasnili marsikateri birokratski postopek. 

 

Prvo predavanje: Bistveno o pogodbi o zaposlitvi, plači in enakosti pri zaposlovanju 

Datum: četrtek, 5. 5. 2022 ob 18.30 na povezavi >

Predavateljica: Nina Scortegagna Kavčnik  

Teme, ki jih bomo pokrili: 

·        Ali me zavezuje katera kolektivna pogodba dejavnosti?  

·        Obvezni postopki delodajalca pred zaposlitvijo (objava, izbirni postopek, preizkus, zdravniški pregled, usposabljanje za varno opravljanje dela, izročitev osnutka pogodbe, …)  

·        Obvezne sestavine pogodbe o zaposlitvi  

·        Kdaj je pogodba lahko sklenjena za določen čas in za koliko časa?  

·        Ali lahko zaposlim tujca in kako?  

·        Koliko najmanj mora znašati osnovna plača delavca?  

·        Do kdaj moram izplačati plačo in na kakšen način (ali lahko na roke)?  

·        Na podlagi katerih civilnopravnih pogodb lahko najamem delavca (upokojensko delo, kratkotrajno delo, delo dijakov in študentov, podjemna pogodba, …)?  

·        Kakšna so pravila civilnopravnih oblik dela?  

·        Kaj pomeni enakopravnost v času zaposlitve? 

  Drugo predavanje: Sledenje nacionalni zakonodaji na področju varstva pri delu za turistična podjetja in sledenju navodilom NIJZ s področja zagotavljanja varnosti pri poslovanju, pandemija Covid-19 

Datum: četrtek, 12. 5. 2022 ob 18.30 na povezavi > 

Predavateljica: mag. Katarina Železnik Logar 

Teme, ki jih bomo pokrili: 

·        Pregled obveznosti in potrebne dokumentacije na področju varnosti in zdravja pri delu za turistična podjetja 

·        Pomoč družinskih članov, študentsko delo in obveznosti glede varnosti pri delu 

·        Kdaj je potrebno izdelati oceno tveganja  

·        Ukrepi za zagotavljanje varnosti uporabnikov v povezavi z biološkimi dejavniki, navodila NIJZ glede situacije s COVID-om-19  

·        Katere obveznosti je potrebno izpolnjevati na področju varstva pred požarom v prostorih, kjer se opravlja turistična dejavnost   

·        Obveznosti za turistična podjetja v primeru ponudbe hrane, zagotavljanje varnosti hrane in novosti v zakonodaji (kultura varnosti), navodila NIJZ za ponudnike. 

 Tretje predavanje: Trajnostno poslovanje in profesionalna komunikacija z gosti  

Datum: sreda, 18. 5. 2022 ob 18.30 na povezavi >

Predavatelji: Neja Petek, Matic Kriter in Tina H. Zakonjšek, Nea Culpa, Agencija za razvoj in marketing v turizmu

Teme, ki jih bomo pokrili: 

·        Skrivnosti trajnostnega poslovanja malih turističnih ponudnikov 
         Pozitiven vtis in odtis do lokalnega okolja, narave in gostov

·        Spodbujanje gostov k zelenemu obnašanju 
         Gostoljubje, bonton in profesionalna komunikacija z gosti

·        Učinkovito reševanje konfliktov in pritožb
         Spodbujanje gostov k povratnemu obisku