Skoči na vsebino

Občina Kanal ob Soči vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma

datum: 02.03.2018

kategorija: Novice

 

S pridobitvijo znaka Slovenia Green Destination se bo občina Kanal ob Soči na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirala kot okolju in družbi prijazna destinacija.

neimenovano

 

 

 

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je nacionalni program in certifikacijska shema, ki pod krovno znamko SLOVENIA GREEN:

  • združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji,
  • destinacijam in ponudnikom ponuja konkretna orodja za oceno in izboljšanje trajnostnega delovanja,
  • skozi znamko Slovenia Green to zeleno delovanje tudi promovira.

Uspešnost sheme dokazuje tudi dosedanjih 23 destinacij z uspešno pridobljenim znakom Slovenia Green Destination, katerim se bo kmalu pridružilo 14 novih destinacij iz lanskoletnega postopka. Z znakom Slovenia Green se lahko pohvali tudi 16 ponudnikov nastanitev, 3 naravni parki in 2 turistični agenciji.

V začetku leta je STO v sodelovanju z mednarodno organizacijo Green Destinations in Zavodom tovarna trajnostnega turizma Goodplace pozvala slovenske destinacije in ponudnike, da se vključijo v Zeleno shemo slovenskega turizma. V sklopu letošnjega poziva za pridobitev znaka Slovenia Green se je v shemo prijavilo 15 novih destinacij in 1 krajinski park, med njimi tudi destinacija občina Kanal ob Soči, ki želi svoje trajnostno poslovanje na področju turizma preveriti z mednarodnimi orodji Green Destinations Standard, kar omogoča tako nacionalno kot mednarodno primerljivost in vidnost. S tem se želi občina Kanal s svojimi zelenimi prizadevanji, ukrepi in rešitvami potegovati za pridobitev znamke Slovenia Green. V ta namen je občina imenovala zelenega koordinatorja, Niko Testen, iz Turistično informacijskega centra Kanal, kmalu pa bodo imenovani tudi člani zelene ekipe, ki bodo sodelovali pri pridobivanju podatkov, ocenjevanju, oblikovanju razvojnih ukrepov in ciljev ter si prizadevali za njihovo uresničevanje. Uvajanje trajnostnega poslovanja je namreč proces nenehnih izboljšav. V naslednjem koraku bo Andrej Maffi, župan Občine Kanal ob Soči, podpisal tudi t.i. ZELENO POLITIKO, ki je temeljna zaveza destinacije, da deluje po trajnostnih načelih in si nenehno prizadeva za izboljšave. Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta, pa bodo člani zelene ekipe z različnimi aktivnostmi zbirali podatke o trajnostnem razvoju občine, izvedli anketiranje deležnikov ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega razvoja, kjer predstavlja predvsem turizem pomemben povezovalni element. Analiza stanja v destinaciji – na področju okolja, kulturne in naravne dediščine, turistične ponudbe in produktov ipd., ki bo izvedena v okviru tega projekta, bo služila tudi kot izhodišče, za pripravo sodobne strategije razvoja Kanala ob Soči – kot turistične destinacije ter pripravo konkretnih akcijskih načrtov. V prvi polovici prihodnjega leta pa bodo člani zelene ekipe s pomočjo ugotovitev in smernic pripravili še akcijski načrt ukrepov, s katerimi bodo trajnostno poslovanje v destinaciji nadaljnje izboljševali. Dejstvo namreč je, da se v sodobnem času vse več ljudi in destinacij zaveda, da je prav trajnostni turizem pot do zadovoljnega potrošnika, uspešne lokalne skupnosti in zdravega okolja.

Glede na to, da v Zeleno shemo slovenskega turizma lahko vstopijo tudi ponudniki nastanitev, turistične agencije in upravljavci naravne dediščine, ki lahko pridobijo znak Slovenia Green Accommodation in tako skupaj z občino soustvarjajo trajnostni razvoj, bo občina Kanal ob Soči  v prihodnje zanje organizirala posebno izobraževanje.