Skoči na vsebino

Poročanje v turizmu - NOVO ZA PONUDNIKE NASTANITEV

datum: 18.10.2017

kategorija: Novice

Spoštovani,

obveščamo vas, da bo AJPES s 1.12.2017 vzpostavil Register nastanitvenih obratov (RNO) in spletno aplikacijo (spletni servis) za poročanje podatkov o gostih in prenočitvah (eTurizem).

Register nastanitvenih obratov (RNO)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti morate obstoječe nastanitvene obrate, v katerih gostom nudite nastanitev, vpisati v RNO v zakonsko določenem trimesečnem roku za vpis (prehodnem obdobju), torej od 1.12.2017 do 28.2.2018.

Več o tem: 

https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_nastanitvenih_obratov

Poročanje o gostih in prenočitvah (eTurizem)

Izvajalci nastanitvene dejavnosti, ki sedaj poročate predpisane podatke (iz knjige gostov) Policiji, Statističnemu uradu Republike Slovenije (SURS) in občini, boste po novem slednje morali poročati preko spletne aplikacije eTurizem ali prek spletnega servisa AJPES, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca po vpisu v RNO (s 1. 1. 2018 oz. 1. 2. 2018 oz. 1. 3. 2018). Od 1. 3. 2018 dalje poročanje po sedanjem sistemu ne bo več mogoče. Po novem bo dovolj, da boste predpisane podatke poročali le ENKRAT v aplikacijo eTurizem in ne več posebej Policiji, SURS in občini, kot slednje izvajate sedaj. Način plačila turistične takse občini ostaja nespremenjeno. Občina bo po novem podatke o prihodih in prenočitvah turistov za vaš nastanitveni obrat pridobivala neposredno s strani AJPES (aplikacije eTurizem).

Več o tem: https://www.ajpes.si/Statistike/Porocanje_o_gostih_in_prenocitvah/Splosno

Predstavitev novosti

V mesecu oktobru/novembru 2017 bodo organizirana posebna izobraževanja po Sloveniji, na katerih bodo predstavljene vse novosti glede poročanja podatkov o gostih in prenočitvah.

Zaradi večje in boljše informiranosti so se AJPES, SURS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologiji (MGRT), Skupnost občin Slovenije (SOS), dogovorili, da v zvezi s predstavitvami, ki se tičejo novega načina poročanja in Registra nastanitvenih obratov pripravijo skupen Koledar dogodkov eTurizem, ki je objavljen na spletni strani SOS.

Vam najbližje izobraževanje bo na Območni obrtno-podjetniški zbornici v Tolminu, 16.11.2017 ob 15. uri. Vabilo

ali brezplačni posvet v Novi Gorici, 14.11.2017 ob 17. uri. Vabilo

Zgibanka SURS

Zgibanka POLICIJA