Votlina s kipom – »Lurd«

Kraj: Kanal

Gospa Ravnikova, ki je bila iz premožne kanalske družine, je leta 1934 romala v Lurd, kjer je opazila neverjetno podobnost lurške votline z votlino v Kanalu. Po vrnitvi z romanja se je povezala s tedanjim kanalskim župnikom in mu predlagala, da bi se votlina uredila, sama pa bi kupila kip Lurške Matere božje. Še isto leto so v votlino prenesli kip in ga blagoslovili. Med 2. svetovno vojno je votlina ostala nepoškodovana. Od leta 1958 naprej se v njej vršijo svete maše.

Foto: Damijan Simčič, ZOSO

Lurd, ZOSO