Skoči na vsebino

Korita reke Soče v Kanalu

 

      

   

 

 

Korita na reki Soči v Kanalu je Soča izdolbla v spodnje krednem apnencu in so dolga 400 m. Ta je star med 112 in 125 milijoni let. Najožja so v pritočnem delu (15 m), širiti se začno pri desnem pritoku Gorevšku, najširša pa so v iztočnem ustju (50 m), povprečno so globoka 10 m do največ 15 m. Najvišja so na levi strani. Skalni breg na vrhu Korit so strnjeno pozidali. Malo nad najjužnejšim utrdbenim stolpom (ohranjeni so le temelji) so v steno vklesane stopnice, edine v vseh soških koritih. Desna, skalna uravnava nad njimi je nižja. Najbližje hiše so 25 m stran in po tem pasu se prelivajo poplavne vode. Na obeh straneh je voda v stene izbrusila številne, kar velike kotlice (drasle), pogoste pa so tudi škavnice (krške, plitve vdolbine s strmim in ostrim obodom).Voda je globoka dobrih 10 m. V pritočnem delu jih prečka most državne ceste Nova Gorica-Tolmin. (vir Danijel Rojšek)

 

Kanal - korita (10 of 20) Kanal - korita (12 of 20)  Kanal - korita (1 of 20)

Kanal - korita (17 of 20)  Kanal - korita (16 of 20)  Kanal - korita (18 of 20) Kanal - korita (20 of 20)  

 

Kanal - korita.mp4

 

 

Foto: Damijan Simčič ZOSO