Skoči na vsebino

Folklorna skupina Kal nad Kanalom

Tolmin 29.3.2015 SLIKA!

Folklorna skupina Kal nad Kanalom je bila spomladi 2011 ustanovljena z namenom, da združuje ljudi, ki jih preteklost navdihuje s spodbudo in zavzetostjo, da prihodnost ne bi bila oropana lepih vrednot in bistva žive dediščine.

Kot nosilci plesnega izročila Banjške planote folklorniki s svojo dejavnostjo sooblikujejo dogodke in prireditve, tako v lokalnem okolju kot v mednarodnem. Z vpetostjo članov v raziskovanje in evidentiranje izročila so sodelujoči člen med lokalnim prebivalstvom in stroko. Njihovo gradivo je zbrano v številnih prispevkih in knjigah, Oblačilna kulturna na Trnovsko-Banjški planoti, Zahodna Banjška planota skozi čas, Krčme in gostilne na Trnovsko-Banjški planoti.

Po tradicionalni prireditvi »Angelska nedelja«, ki prvo septembrsko nedeljo ohranja spomin na posvetitev domače cerkve sv. Jurija, so poimenovali svojo prvo odrsko postavitev in jo prvič predstavili na praznovanju le te doma v Kalu nad Kanalom. Na prvo obletnico krstnega nastopa pa so oblekli nove folklorne kostume, kalske »tahmašne gvante«, s katerimi poustvarjajo oblačenje domačinov s konca 19. in začetka 20 stoletja. Obleke so nastajale pod budnim očesom oblikovalke Elze Pavšič, vzporedno z raziskavo oblačilne kulture na Trnovsko-Banjški planoti in rojevanjem istoimenske knjige v izdaji KTD Lokovec.

Hvaležni prvemu mentorju Marku Prapertniku, nadaljujejo pod strokovnim vodstvom mentorice plesa Ines Paravan ter vodje petja Jerice Česnik Antler. Ob spremljavi godcev »Nikoli mlajši« radi zaplešejo primorske pa tudi koroške plese in plese Posočja, najraje pa stare kalske plese, ki jih je po pripovedi domačinov zapisal in v knjigi Polka je ukazana objavil raziskovalec slovenskega ljudskega izročila, etnokoreolog prof. Mirko Ramovš. Starosta slovenskih folkloristov je po skoraj petdesetih letih ponovno obiskal Banjško planoto, folklornikom posredoval neprecenljivo znanje in izkušnje ter pripravil koreografijo, ki prikazuje začetek in del vaškega plesa, kakor so ga prirejali pred 1. svetovno vojno ob shodih in drugih priložnostih. Nastala odrska postavitev »Na kalskem berjarju« je zagotovo ena največjih izzivov interpretacije življenja nekoč, poleg kulturno-etnološke prireditve pri tamkajšnji podružnični cerkvici sv. Tomaža, ki praznuje v juliju.

Kamnita gotska lepotica datira v prvo polovico 15. stoletja in je s številnimi ljudskimi zgodbami zgodovinski biser kraja. Tam so nekoč prirejali semnje in plesali stare kalske plese, ki so se ob starih vižah in ljudski pesmi veselo prepletali s starimi šegami in navadami, oblačilnim videzom in preprosto narečno besedo, kar je le del nesnovne dediščine, ki jo folklorniki ohranjajo in želijo prenašati na mladi rod.

Z vso odgovornostjo so raziskali tudi pustno dediščino in naredili rekonstrukcijo starih kalskih pustnih likov iz obdobja med obema vojnama in še dlje iz časa prastarih običajev in prvinskih mask ali tauriščnih. Tako je kalski pust s svojo druščino šem v pustnem času ponovno na obhodu po kalskih vaseh, kjer po stari navadi odganja zimo in prinaša pomlad.

Folklorna skupina Kal nad Kanalom je nevladna organizacija, ki deluje v javnem interesu in je članica Zveze ljudskih tradicijskih skupin Slovenije. Za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje je leta 2019 prejela nagrado Občine Kanal ob Soči. Uspešno sodeluje z JSKD Republike Slovenije in Goriškim muzejem, osnovnimi šolami in vrtci ter drugimi institucijami, krajevnimi skupnostmi in društvi v občini in izven nje.

Kontakt: Darja Rijavec, predsednica društva, tel. 031 717 060, e-pošta: darja.rijavec@yahoo.com

Fotografije: arhiv FS Kal nad Kanalom

RR-0098 RR0060- RR0093-

RR0116-

RR-0197

trio Nikoli mlajši