Skoči na vsebino

Gotska hiša

Kanal  gotska hiša galerija (12 of 20)

Najstarejša hiša na Kontradi je tako imenovana Gotska hiša. Imenuje se po ohranjenem poznogotskem kamnitem portalu v pritličju, ki ga datiramo v zadnjo četrtino 15. stoletja, medtem ko so portal in okna v nadstropju lahko še starejšega datuma. Hiša je del severozahodnega obrambnega stolpa, takšnega kot je pred prvo svetovno vojno stal tudi ob vhodu v trg, zgornji portal pa je verjetno služil kot prvotni vhod v stolp. Pozneje so se na obzidje med stolpoma in na njegovo zahodno stranico naslonile posamezne stanovanjske hiše, ki so nastajale v različnih časovnih obdobjih, od poznega srednjega veka do 19. stoletja.  Tako sta nastali tudi Fiščeva in Kolarjeva hiša. V obdobju baroka je bil trg deljen na vzhodni in zahodni del. Zapirala ga je baročna palača z dvema obokanima prehodoma proti obzidju. Iz franciscejskega protokola iz leta 1822 je razvidno, da je bil lastnik palače, celotnega obrambnega kompleksa s stolpoma in dvoriščem grof Felice Campignano. Gotska hiša je opisana kot stanovanjska hiša s tremi nadstropji in pripadajočim dvoriščem. V severovzhodnem stolpu so bili zapori,  v Fiščevi hiši je takrat stanoval čevljar Bucik Anton, zraven njega pa sodar Mihael Baloh. V tem času je že bil pozidan tudi cel niz hiš, ki so zaprle trg proti jugu in so se nadaljevale okrog cerkvenega prezbiterija. Potek pozidave in ohranjen stolp v eni izmed hiš nakazujejo obstoj utrjenega cerkvenega obzidja. Z rušitvijo baročne palače je na Kontradi nastal večji trg obdan z nizom stavb na zahodni strani in manjšim naselbinskim trikotnim jedrom na vzhodu, s hišami prislonjenimi na taborno in cerkveno obzidje.

(Besedilo: Jasna Svetina ZVKD Nova Gorica)

 Kanal 150 let NK (35 of 129) Kanal 150 let NK (39 of 129) Kanal  gotska hiša galerija (9 of 20) Kanal  gotska hiša galerija (11 of 20)

46501997_1189916694507635_4896357387109138432_o Kanal  gotska hiša galerija (14 of 20)
Foto: Damijan Simčič, Primož Kožuh