Skoči na vsebino

Cerkev Sv. Martina

Kraj: Avče

V vasi Avče je cerkev sv. Martina – poznogotska stavba s pravokotno, ravno ladjo in zvezdasto-rebrasto obokanim prezbiterijem s freskami iz okrog leta 1470. V cerkvi je oljna slika sv. Martina z beračem, ki jo je po 1. svetovni vojni pri njeni obnovi naslikal Andrej Avgust Bucik po rodu iz okolice Avč. Cerkev odlikujeta skrbna zidava in bogastvo kamnoseških detajlov. Pri obnovitvenih delih leta 1924 so naleteli na ostanke iz rimske dobe – na rimske novce in nakit, kar bi lahko potrdilo domnevo o obstoju naselja v tej dobi.

Cerkev Svetega Martina - Avče