Folklorna skupina Kal nad Kanalom

Tolmin 29.3.2015 SLIKA!

Folklorna skupina Kal nad Kanalom je bila spomladi 2011 ustanovljena z namenom, da združuje ljudi, ki jih preteklost navdihuje s spodbudo in zavzetostjo, da prihodnost ne bi bila oropana lepih vrednot in bistva žive dediščine.

Ob spremljavi starih viž godcev Nikoli mlajši folklorniki radi zaplešejo tako koroške kot primorske plese in plese Posočja, najraje pa stare kalske plese. Ohranjajo ljudsko petje, narečno besedo, stare šege in navade ter običaje. V folklornih kostumih, »kalskih tahmašnih gvantih«, poustvarjajo oblačenje domačinov iz konca 19. in začetka 20. stoletja. Obleke z zgodbami, ki jih je pisalo življenje v času pred prvo svetovno vojno so nastajale vzporedno z raziskavo oblačilne kulture na Trnovsko-Banjški planoti.

V kratkem času delovanja jim je z dobro voljo in prijateljstvom, ki jih druži, ter s trdim in resnim delom uspelo ime Kal nad Kanalom predstaviti širšemu prostoru ter delček kalske kulture ponesti preko meja Občine Kanal ob Soči, se zavrteti na številnih prireditvah širom Slovenije ter navdušiti tudi pri sosedih v Avstriji in Italiji.

Največji izziv interpretacije življenja nekoč pa je bila vsekakor priprava ter oblikovanje kulturno etnološke prireditve doma v Kalu nad Kanalom pri podružnični cerkvici sv. Tomaža. Kamnita gotska lepotica iz prve polovice 15. stoletja ohranja številne ljudske zgodbe in bogato plesno izročilo. Tja segajo naše korenine, tam so nekoč naši predniki prirejali semnje in plesali stare kalske plese; oberštajer, sedemštirov, cotiš, špicpolko, mazurko, potresavko. Plesi, ki so bili pred petdesetimi leti po pripovedi domačinov raziskani in popisani so le del žive dediščine, ki jo želijo folklorniki ohraniti in prenesti na mladi rod.

Folklorna skupina Kal nad Kanalom je članica ZLTSS in uspešno sodeluje tako z Občino Kanal ob Soči, domačimi in sosednjimi KS in društvi, OŠ in vrtcema v Kanalu in Kalu nad Kanalom kot z različnimi institucijami, JSKD, ZRC SAZU, Goriški muzej itd.

Informacije: Darja Rijavec, tel.: 00386 31 717 060, e-mail: darja.rijavec@yahoo.com (predsednica društva).

Avtorica teksta: Darja Rijavec
Foto: arhiv FS Kal nad Kanalom

RR-0098 RR0060- RR0093-

RR0116-

RR-0197

trio Nikoli mlajši