IZBOR KANDIDATOV ZA NAJŠPORTNIKA IN NAJMLADI ŠPORTNI TALENT OBČINE KANAL OB SOČI za leto 2016

datum: 10.01.2017

kategorija: Novice

IZBOR KANDIDATOV ZA NAJŠPORTNIKA IN NAJMLADI ŠPORTNI TALENT OBČINE KANAL OB SOČI za leto 2016

Olimpijsko leto 2016 je bilo pestro velikih uspehov naših, občinskih, športnikov. Naprošam, če nam lahko namignete, kdo je pustil največji pečat in ga prosim predlagate bodisi za kandidata kot najšportnik-a ali naj mladega športnega talenta.

Ta, ki je na svojem tekmovalnem športnem področju (disciplini) v letu 2016 dosegel/a nadpovprečne rezultate v svoji kategoriji ter ima stalno ali začasno prebivališče v občini Kanal ob Soči oziroma je član društva, ki je registrirano v občini Kanal ob Soči.
Na sledeči povezavi pošiljam razpis za predlaganje kandidatov, v spodnjih vrsticah pa so podatki katere nujno potrebujem.

Prosim, da predlog vsebuje naslednje podatke:
- ime in priimek kandidata,
- starost oz. EMŠO ,
- naslov stalnega (začasnega) bivališča,
- šport ter športna disciplina v kateri tekmuje,
- ime kluba oz. društva katerega član je kandidat,
- doseženi vidnejši rezultati v tej športni disciplini (športu in kategoriji) v koledarski sezoni 2016 z možnostjo preverbe doseženih izidov (navedba spletne strani oz. podstrani z objavljenimi doseženimi rezultati ali časopis (ime časopisa, datum izida oz. številka ali ime revije datum izida oz. številka),
Pri rangiranju, prosim postavite najpomembnejše rezultate na prvo mesto (svetovni rang, evropski rang, državni rang),
- dosegljiv GSM kontakt predlagatelja in kandidata.

Rok za oddajo predlogov: ponedeljek, 23.1.2016

V kolikor komisija ne bo prejela navedenih podatkov KANDIDATOV NE BO OBRAVNAVALA.

Informacije: Blaž Valentinčič (tel. 041 92 06 66)