Vabilo k pripravi regionalnega razvojnega programa

datum: 25.01.2012

kategorija: Novice

VABILO NEVLADNIM ORGANIZACIJAM ZA SODELOVANJE PRI PRIPRAVI REGIONALNEGA RAZVOJNEGA PROGRAMA SEVERNE PRIMORSKE / GORIŠKE STATISTIČNE REGIJE ZA OBDOBJE 2014 - 2020

V letu 2012 je v načrtu priprava novega Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske / Goriške statistične regije za obdobje 2014 – 2020. Regionalni razvojni programu (RRP) bo poleg analize stanja obsegal tudi programski del, v katerem bodo zajeti ključni programi in ukrepi za razvoj regije v naslednjem programskem obdobju.

Pomembno je, da tudi nevladni sektor predlaga ključne programe in ukrepe za razvoj društev in drugih nevladnih organizacij (NVO) v naslednjem programskem obdobju. V dogovoru z razvojnimi agencijami bo za ta to področje priprave RRP skrbela Ustanova Fundacija BiT Planota. Zato vas vabimo na delavnice za pripravo Regionalnega razvojnega programa Severne Primorske / Goriške statistične regije za obdobje 2014 – 2020.

Vsebina delavnic:
- bravnava problematike razvoja nevladnega sektorja in ključnih problemov v regiji, ki so povezani z nevladnim sektorjem.
- Priprava predloga programa oz. ukrepov za razvoj nevladnega sektorja ter vključevanje le-tega v razvoj drugih področij.

Delavnice bodo potekale v naslednjih terminih:
- ponedeljek, 30. januar 2012, ob 17.00 v Ajdovščini (sejna soba Občine Ajdovščina)
- torek, 31. januar 2012, ob 17.00 v Idriji (sejna soba Občine Idrija)
- sreda, 1. februar 2012, ob 17.00 v Novi Gorici (steklena dvorana Mestne občine Nova Gorica)
- četrtek, 2. februar 2012, ob 17.00 v Tolminu (velika sejna soba Občine Tolmin)

Zaradi lažje organizacije delavnic prosimo, da svojo udeležbo prijavite na info@planota.si ali po telefonu na št. 05 307 4040 oz. 040 288 097.