Javni poziv za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske za leti 2011-2012

datum: 23.06.2011

kategorija: Novice

Lokalna akcijska skupina (LAS) za razvoj hribovskega dela Severne Primorske obvešča, da je v ponedeljek, 20. junija 2011, objavljen Javni poziv za oddajo projektnih predlogov za izvajanje Lokalne razvojne strategije za hribovski del Severne Primorske za leti 2011-2012.

Predmet javnega poziva je nabor projektnih predlogov, ki bodo upravičeni do sredstev LEADER iz 4. osi (programa LEADER) v okviru Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013.

Okvirna višina razpoložljivih nepovratnih sredstev znaša 500.000,00 EUR. Javni poziv je odprt od 20. junija 2011 do porabe razpisanih sredstev oziroma do preklica javnega poziva.
Zadnji roki za oddajo vlog:
- 29. 7. 2011 - projekti se uvrstijo v Načrt izvedbenih projektov (NIP) oktobra 2011,
- 31. 1. 2012 - projekti se uvrstijo v NIP aprila 2012,
- 30. 5. 2012 - projekti se uvrstijo v NIP oktobra 2012.

Javni poziv ter celotna razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani Posoškega razvojnega centra: www.prc.si.
Obveščamo še, da bodo predstavitvene delavnice za Javni poziv potekale:
- v petek, 24. junija, ob 16. uri v računalniški učilnici Posoškega razvojnega centra v Tolminu,
- v ponedeljek, 27. junija, ob 16. uri v Zeleni hiši v Kobaridu (vabljeni tudi občani Občine Bovec),
- v torek, 28. junija, ob 16. uri v Gotski hiši v Kanalu (vabljeni tudi iz območja BIT Planote) ter zadnja
- v sredo, 29. junija, ob 16. uri v Centru idrijske čipke v Idriji (vabljeni tudi občani Občine Cerkno).

Za dodatne informacije o javnem pozivu se obrnite na Greto Pavšič, strokovno vodja LAS na telefonsko številko: 05/38-4- 507 ali na Meto Medved na telefonski številko: 05/38-41-518.

Javni poziv
Vloga
Ocenjevalni list
Ocenjevalni list 1
Oprema ovojnice
Stroškovnik projekta
vzorec pogodbe med nosilcem projekta in partnerji
vzorec pogodbe med LAS in nosilcem projekta
Navodila prijaviteljem in projektnim partnerjem