Končni podatki čiščenja divjih odlagališč v občini Kanal ob Soči

datum: 06.05.2010

kategorija: Novice

Končni podatek o številu vseh prostovoljcev, ki so sodelovali v akciji in podatek o količini zbranih odpadkov v občini Kanal ob Soči:
- število vseh prostovoljcev: 1.493 (od tega 600 otrok iz OŠ Deskle in OŠ Kanal)
- količina zbranih odpadkov: 43.060 kg (od tega cca. 10.000 kg kovin in 300 kg embalaže).

Na dan akcije je občino Kanal ob Soči čistilo 25,6% prostovoljcev.
V akciji so sodelovali:
- 8 krajevnih skupnosti v občini ter
- 32 društev v občini
- Soške elektrarne
- Salonit Anhovo
- Komunala Nova Gorica
- Slovenska vojska iz Vipave
- Avtoprevozništvo Pirih.

Vsem se iskreno zahvaljujemo za opravljeno prostovoljno delo in sodelovanje v akciji.

Skupaj nam je uspelo!