Natečaj za naj prostovoljec in naj prostovoljka ter naj prostovoljski projekt leta 2008

datum: 17.03.2009

kategorija: Novice

Natečaj za naj prostovoljec in naj prostovoljka ter naj prostovoljski projekt leta 2008
Mladinski svet Slovenije objavlja javni natečaj, po katerem bomo na podlagi prijav izbrali Naj prostovoljke, Naj prostovoljce in Naj prostovoljski projekt leta 2008.

Pogoji za sodelovanje:
- Predlagatelj je lahko posameznik/ca, neformalna skupina, društvo, zavod, lokalni mladinski svet ali druga javna ali zasebna institucija.
- Prostovoljec/ka za svoje delo ne sme biti plačan/a oz. zaposlen/a za izvajanje dejavnosti, za katere se ga/jo prijavlja v natečaj
- Prostovoljec/ka mora biti s prijavo seznanjen/a in se mora z njo strinjati. Svoje strinjanje potrdi s podpisom (prijavnice ali priloženega življenjepisa).
- Predlagatelj mora izpolniti priloženi obrazec – prijavnico, ki jo lahko prejmete po navadni ali elektronski pošti (prostovoljec@mss.si) ali na (www.mss.si). Lahko pa se obrnete tudi na TIC v Kanalu za dodatna pojasnila ali za prijavnice.


O izbiri naj prostovoljca/prostovoljke ter prostovoljskega projekta bo na podlagi prispelih prijav odločala strokovna komisija, sestavljena iz predstavnikov/predstavnic institucij, ki so povezane s promocijo prostovoljstva.


Prijave morajo biti poslane priporočeno po pošti na Mladinski svet Slovenije, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, najkasneje do petka, 10. aprila 2009; velja slovenski poštni žig s tem datumom in oznako na kuverti »NE ODPIRAJ – NAJ PROSTOVOLJEC 2008« oziroma »NE ODPIRAJ – NAJ PROJEKT 2008«.

Zaključna prireditev natečaja, na katero bomo povabili vse prijavljene prostovoljce, prostovoljke in njihove mentore ter nosilce projektov, bo najverjetneje potekala v maju ali juniju. Na prireditvi bomo podelili naj nazive, priznanja in nagrade, ki pa bodo predvsem simbolične narave. Priznanja za sodelovanje bodo prejeli vsi prijavljeni prostovoljci, prostovoljke in projekti.


Več informacij lahko dobite na www.mss.si, po e-pošti prostovoljec@mss.si oz. na telefonski številki 01 430 12 09 – Tanja Baumkirher ali na TIC Kanal.