Vinko Vodopivec (1878 - 1952)

Vinko Vodopivec

Vinku Vodopivcu, duhovniku, slovenskemu skladatelju, so Ročinjci in člani istoimenskega akademskega zbora, ob 90 - letnici njegovega rojstva na njegovo rojstno hišo postavili spominsko ploščo. Na njej je zapisano:
"Iz živih vrelcev tople domačije zajemal mojster je slovenske melodije."