Stanislav Anton Kamenšček (1908 - 1978)

Stanislav Anton se je rodil leta 1908 v vasi Ročinj. Bil je pripadnik organizacije TIGR in borec za osvoboditev slovenske Primorske. Septembra leta 2008 so mu v hvaležen spomin postavili spominsko ploščo na rojstno hišo. Pobudniki so bili Slovenska skupnost Gorica in krožek Anton Gregorčič.