Pot miru od Alp do Jadrana

Pot miru povezuje območja in ljudi ter bogato kulturno in naravno dediščino vzdolž nekdanje soške fronte. Spominja na vse, ki so trpeli v času 1. svetovne vojne, in opominja, zakaj se vojne ne smejo več dogajati. Predvsem pa spodbuja vrednoto miru in priložnosti za skupni razvoj. Fronta je za seboj pustila veliko ostalin, ki so s pomočjo različnih ustanov in društev zgledno ohranjene in vzdrževane. Vojaška pokopališča, kaverne, strelski jarki, kostnice, kapele, spomeniki, muzeji na prostem in druga obeležja predstavljajo pomembno snovno in nesnovno dediščino evropske zgodovine. Danes so s svojim pričevanji, občutji in zgodbami hrbtenica Poti miru od Julijskih Alp do Jadrana. Pot je enotno označena, primerna za pohodnike in kolesarje. Do večjih znamenitosti je dostop možen tudi z avtomobilom in avtobusom. Pot mitu je prava izbira za vse, ki želijo aktivno preživeti prosti čas, doživeti mogočne razglede in lepote narave, spoznati zgodovino in kulturo, srečati domačine, izkusiti sedanje življenje in okusiti lokalne dobrote.

Del poti miru od Alp do Jadrana poteka tudi preko občine Kanal ob Soči.
Priporočajo se vodeni ogledi z lokalnimi turističnimi vodniki.

Spominski park Prižnica

Prav svetovna vojna je v pokrajini ob Soči pustila veliko ostalin. Vojaška pokopališča, kaverne, strelski jarki, spomeniki, muzeji na prostem in druga obeležja predstavljajo pomembno zgodovinsko dediščino, ki je del Poti miru od Alp do Jadrana; ta pot poteka tudi preko Občine Kanal ob Soči. Prvi krak Poti miru teče po grebenu Kolovrata, drugi pa po levem bregu Soče, povezuje pa Spominski park Prižnica in muzej na prostem Vodice.

Po Spominskem parku Prižnica in Vodicah vas lahko popeljejo naši vodniki (po predhodnem dogovoru):
• Zoran Šuligoj - 041 508 876 (Jezik: slovenski)
• Matej Šuligoj - 041 914 831 (Jezik: slovenski, angleški, italijanski)
• David Pipan - 041 541 868 (Jezik: slovenski, italijanski, hrvaški)
• Fundacija Poti miru v Posočju – 05 38 90 167slika 1
slika 2
slika 3zemljevid Prižnica

Dediščina 1. svetovne vojne na območju občin Brda, Kanal in Nova Gorica

Pomembne točke na Poti miru na območju Občine Kanal ob Soči:

• Spominski park Prižnica
• Muzej na prostem Vodice
• Globočak in Korada (Sv. Gendrca)
• Zasebne muzejske zbirke (v Melinkih, Avšju, Kanalu, na Kambreškem)


1
2
3


Več v zgodovinsko-turistični karti: Karta1, Karta2