Kanal

Na TIC-u si lahko ogledate dva zbornika o zgodovini in prebivalcih Kanala:

  • Kanal ob Soči, berila zvezek 6

  • Kanal ob Soči, v dnevniku občinskega tajnika Antona Bajta, berila zvezek 94-Kanal.jpgKanal leži ob obeh straneh reke Soče, povezanih s slikovitim mostom na pol poti med Tolminom in Novo Gorico. Šteje okoli 1.500 prebivalcev.

Središče starega dela Kanala je trg s Kontrado, kjer se odvijajo vsako leto Kogojevi dnevi, v spomin domačemu skladatelju Mariju Kogoju. Tu je tudi galerija, poimenovana po domačem slikarju in grafiku Riku Debenjaku. Poleg galerije stoji stara hiša z gotskimi vrati.

Kanalsko naselje je nastajalo v 12. in 13. stoletju pod gradom, ki ga prvič navajajo v letu 1140. Grajski gospodarji so se kar vrstili. Med njimi so bili grofje Rabatta, imenovani tudi Kanalski grofje. Pokopani so v Marijaceljski cerkvi pri Ligu nad Kanalom. Za njimi so gospodarili grofje Coronini - Kromberžani, ki so okoli leta 1820 prodali grad francoskim vojvodom de Blacas. V tem času naj bi na gradu prenočil sam Napoleon. Leta 1903 so grad ponovno kupili Kromberžani. V letih 1469, 1477, 1488 so šli skozi Kanal Turki. V tem času je bil Kanal obzidan s štirimi stolpi, imenovanimi torjoni. Ohranili so se vse do danes. Sredi trga stoji gotsko-baročna Marijina cerkev, prvotno zgrajena v 13. stoletju ter Neptunov vodnjak, ki predstavlja boga morja. Z razvojem gospodarstva in tranzitnega prometa med Tolminom in Gorico je Kanal v 19.stoletju dosegel status trga. V tem času je bilo zelo razvito tudi kulturno življenje. Stoletje poimenovano tudi "pomlad narodov" je Kanalu pustilo sled v ustanovitvi Narodne čitalnice leta 1867.

Pestro kulturno in gospodarsko delovanje je vplivalo na ustvarjalnost nekaterih posameznikov, ki so s svojim delovanjem presegli krajevni oz. trški okvir. Mednje lahko prav gotovo štejemo duhovnika, alpinista in pesnika Valentina Staniča, skladatelja Josipa Kocijančiča, skladatelja Marija Kogoja, slikarja Ivana Čarga ter grafika Rika Debenjaka. Bogato dediščino prednikov nadaljujejo in bogatijo - Anton Nanut, dirigent, in dr. Tone Ravnik, strokovni pisatelj in veterinar. Zaradi naravnih lepot ter kulturnih znamenitosti je Kanal ob Soči že od nekdaj veljal za kulturno središče srednjega Posočja.