Cerkev Svetega Jakoba

Cerkev je nastala v prvi polovici 14. stoletja. Po svojih arhitekturnih značilnostih spada med t.i. cerkvene stavbe »istrske skupine«, katerih glavna značilnost je, da oltarni prostor po obliki v zunanjščini stavbe ne pride do izraza. Oltar ima ob straneh dva stebra s korintskimi kapiteli, nad njim pa je okoli pol metra visok kamnit kip svetega Jakoba.

Cerkev Svetega Jakoba - DebenjeCerkev Svetega Jakoba - Debenje
Kraj: Debenje
 


Cerkev Svetega Jakoba(1) - 360°