Vzreja in predelava mesa Gabrijelčič

meso

Ložice 79, 5210 Deskle
Tel.: 051 334 423