Zdravilni izviri

Izvir svetega Jakoba

Vrnemo se na grebensko cesto Lig – Vrhovlje in na odcepu zavijemo na pot za Debenje. Po prb. 900 m se pod jaso nahaja zajetje. Ime je dobilo po cerkvi sv. Jakoba, ki je na grebenu nad izvirom.Krstenice

Pred tovarno v Anhovem zavijemo levo proti Krstenicam, kjer je na koncu vasi izvir dobre vode.V Lakah

V Ročinju zavijemo proti vasi Kambreško in naprej proti vasi Srednje. Prb. na sredini poti med obema vasema je na desni strani vojaško korito iz časa prve svetovne vojne. Nad njim je vodno zajetje V Lakah.

Laka 1 Laka 3Vrtače

S ceste, ki vodi od Korade proti Ligu zavijemo desno proti Vrtačam. Na ovinku med Spodnjimi in Zgornjimi Vrtačami je veliko vodno zajetje z zelo dobro vodo.Zdenc

Pred vzponom v Britof gremo peš na desno nad reko Idrijo. Po 200 m pridemo do struge potoka, kjer je še vidno nekdanje zajetje ter mesto za pranje perila.