PRIMORSKA V DOLGEM 20. STOLETJU - PREDAVANJE V KANALU

od 27.01.2020 do 27.01.2020

Kanal - Kanal

Predavanje KANAL (002)

Zanimivo predavanje z naslovom PRIMORSKA V DOLGEM 20. STOLETJU bo razdeljeno na 4. dele. O prvih treh bo spregovoril zgodovinar dr. Renato Podbersič, v zadnjem delu pa bo besedo predal mag. Tadeju Korenu iz Ustanove "Fundacije Poti miru v Posočju".

VSEBINA:
– 1. del predavanja je namenjen prikazu stanja na Primorskem ob koncu uničujočih spopadov na soški fronti. Avstro-Ogrska je razpadala, poleg tega so ljudje z negotovostjo zrli v prihodnost, kajti kmalu se je razvedelo o Londonskem memorandumu iz aprila 1915, ki je zahodni del slovenskega narodnega ozemlja poklanjal Italiji. S pomočjo fotografij in številčnih podatkov bo prikazano vračanje beguncev in začetek obnove porušenih krajev na področju soške fronte s poudarkom na Posočju.

– 2. del predavanja bo zajel obdobje italijanske zasedbe Primorske (1918), priključitve h Kraljevini Italiji (1920) in čas po vzponu fašizma na oblast (1922) ter poskus uničenja slovenske kulture na Primorskem. Prikazano bo fašistično raznarodovanje (ukinjanje društev, zadrug in šol, spreminjanje priimkov, izseljevanje iz Primorske v Kraljevino Jugoslavijo in Južno Ameriko, procesi pred fašističnimi sodišči itd.) ter začetek odpora proti fašizmu med Primorci (organizacija Tigr in Krščansko-socialna organizacija).

– 3. del predavanja bo orisal državne ureditve in meje po koncu prve svetovne vojne (1945), prikazal dvoletno Zavezniško vojaško upravo v Posočju (1945/47), pojasnil okoliščine ob podpisu pariške mirovne pogodbe (1947) in razmejitvi med Italijo in Jugoslavijo, ki dokončno mednarodno-pravno uveljavitev dobi ob podpisu Osimskih sporazumov (1975).

– 4. del bo postregel s predstavitvijo Poti miru od Alp do Jadrana

Vljudno vabljeni!

Dogodek organizira LAS Dolina Soče, in sicer v okviru projekta POT MIRU - DEDIŠČINA PRVE SVETOVNE VOJNE, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.