PRODAJA NA TRŽNICI – UVODNO PREDAVANJE ZA NOVE PONUDNIKE

od 05.03.2013 do 05.03.2013

Tolmin - Tolmin

Vabimo vas na uvodno predavanje za vse tiste, ki bi želeli svoje pridelke ali izdelke prodajati na tržnicah ali pa o tem šele razmišljate in iščete dodatne informacije.

Predavanje bo v torek, 5. 3., ob 18. uri v Tolminu, v računalniški učilnici Posoškega razvojnega centra.

Vsebina predavanja:

Prodaja lastnih pridelkov in izdelkov iz kmetijske dejavnosti na tržnici je eden od najbolj poznanih načinov za neposredno prodajo, ki jo imajo na voljo kmetje. V zadnjih letih na različnih lokacijah na Severnem Primorskem uspešno delujejo kmečke tržnice in z njihovim delovanjem so zadovoljni tako potrošniki kot kmetje – prodajalci. Prodaja na tržnici ima za kmete kar nekaj prednosti: kmetje se tam srečajo z velikim številom potencialnih kupcev, tak način prodaje zanje pomeni nizko investicijo, zanjo ne porabijo veliko časa, hkrati pa na tak način promovirajo svojo kmetijo in vabijo potrošnike k nakupu na sami kmetiji. Po drugi strani so s tako prodajo zadovoljni tudi potrošniki, ker lahko kupijo svežo lokalno pridelano hrano, izdelano po tradicionalnih receptih in načinih predelave, ker imajo radi pristen odnos s prodajalci, ker so prodajna mesta vedno čista in urejena.

Na predavanju boste izvedeli: zakaj se splača kmetu neposredno prodajati, kakšni so pogoji, ki jih mora kmet zagotavljati in izpolnjevati pred, med in po prodaji, kot primer dobre prakse vam bo predstavljena pokrita tržnica v Idriji, predstavljeno pa bo tudi delovanje tržnic v Posočju.

Predavatelja: Darja Lahajnar in Peter Domevšček.

Udeležba je za slušatelje brezplačna, prijave zbiramo do zasedbe prostih mest na telefonski številki 05 37 43 911 ali po elektronski pošti izobrazevanje@icra.si.

Izobraževanje bo izvedeno v okviru projekta KROG, ki je financiran s pomočjo Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Organ upravljanja za program razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2012 je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Vljudno vabljeni!

V imenu partnerstva projekta KROG:
Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija

Logo