Volilna skupščina Krajevne organizacije zveze borcev in udeležencev NOB Kanal

od 08.07.2007 do 08.07.2007

Srednje - Srednje

Vabimo vas na volilno skupščino Krajevne organizacije zveze borcev in udeležencev NOB Kanal, ki bo v nedeljo, 8.7.2007 v lovskem domu na Srednjem.

Dnevni red:
1. Kratka kulturna svečanost
2. Pozdrav predsednika in izvolitev organov skupščine
3. Poročilo predsednika o delu v preteklem štiriletnem obdobju
4. Finančno poročilo
5. Poročilo predsednika nadzornega odbora
6. Razprave in sprejem poročil
7. Razrešitev dosedanjih organov
8. Predlog in izvolitev novih organov
9. Program dela za naslednje štiriletno obdobje
10. Predlog in sprejem članarine za obdobje 2008 - 2011
11. Beseda vabljenim gostom
12. Slavnostni zaključek uradnega dela skupščine s pesmijo "Vstajenje Primorske".

Sledi družabno srečanje s pogostitvijo.