Skupna prireditev Las, Kmečka tržnica, 17. 10. 2009