Premiera filma: "Marijaceljski kolač" v Ligu, 10. 10. 2009