Predstavitev projekta "Kanalska noša kot protokolarna obleka"